STARTUPeindhoven-Logo-FINAL-LOWRES

Persbericht, 29 september 2014

De TU/e lanceert op maandag 29 september de studenten incubator STARTUP/eindhoven. Dit gebeurt tijdens het congres “Where science meets business”, een bijeenkomst over het belang van kennisvalorisatie voor de economie in het algemeen en voor de universiteit in het bijzonder. Via dit nieuwe centrum gaat de TU/e startende student-ondernemers ondersteunen, inspireren en faciliteren.

STARTUP/eindhoven krijgt onderdak op de TU/e campus in het Multimedia-paviljoen. Studenten krijgen er gratis huisvesting in de zogenaamde Flexroom en kunnen advies en begeleiding krijgen voor de financiering van businessplannen. Er komen wekelijkse inspirerende lezingen van professionals en ondernemers. In het gebouw is een ruimte beschikbaar met 18 flexplekken. Daar kunnen starters werken aan hun businessconcept. Inmiddels hebben zich ruim 40 student-ondernemers ingeschreven en dit aantal groeit gestaag. Zij worden hier ondersteund door professionals van het TU/e Innovation Lab met kennis op het gebied van financiën, ip en business development. Daarnaast ervaren de gebruikers meerwaarde door onderling met elkaar te sparren.

Het ondernemerscentrum is een initiatief van het TU/e Innovation Lab, de Eindhoven Student Business Club (ESBC) en Bright Move BV. STARTUP/eindhoven wil mensen samenbrengen die de combinatie ondernemerschap en technische innovatie uitdragen en die elkaar daarin versterken.

STARTUP/eindhoven richt zich primair op TU/e studenten met ambitie en daadkracht. Enerzijds zijn dat studenten die al ondernemen of serieus bezig zijn met het doorontwikkelen van hun businessidee, de entrepreneurs. Anderzijds zijn het geselecteerde studenten die hun ondernemende kwaliteiten in praktijk brengen door projecten uit te voeren bij opdrachtgevers uit het MKB, de zogenaamde intrapreneurs.

De TU/e hecht veel waarde aan contacten met het bedrijfsleven en heeft al verschillende ondernemers uit het MKB bereid gevonden om hun specifieke en praktische kennis te delen met deelnemers aan SRARTUP/eindhoven . Deze zogenaamde Friends leveren hiermee een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van onze student-ondernemers en hun startups.

De TU/e combineert STARTUP/eindhoven met het al bestaande programma SURE Innovation, waarbij getalenteerde studenten op projectmatige basis aan de slag gaan bij bedrijven en ondernemingen met een vraag die een specifieke know-how en vaardigheid vraagt. SURE Innovation, onderdeel van STARTUP/eindhoven, richt zich specifiek op de intrapreneurs. Deze studenten worden in contact gebracht met ondernemers die een innovatief idee hebben maar bij de ontwikkeling vaak tegen technische uitdagingen aanlopen. De TU/e intrapreneurs pakken het op, werken het uit en zorgen voor de uitvoering.